X

جغرافيايي

 

شهرستان ایجرود یکی از شهرستان های استان زنجان است که در سال 76 براساس مصوبه هیأت محترم وزیران از دهستان به شهرستان تبدیل شده است . و  از شمال به شهرستان زنجان ، از جنوب به شهرستان خدابنده ، از شمال خاوری به سلطانیه در ابهر ، از شمال باختری به شهرستان ماهنشان و از باختر به شهرستان بیجار ( استان کردستان ) محدود می شود . شهرستان ایجرود در 47 درجه و 49 دقیقه تا 48 درجه و 35 دقیقه درازای خاوری و 36 درجه و 5 دقیقه تا 36 درجه و 34 دقیقه پهنای شمالی واقع شده است .

           شهر زرین آباد مرکز این شهرستان نیز در 48 درجه و 17 دقیقه درازای جغرافیایی و 36 درجه و  25 دقیقه پهنای جغرافیایی و ارتفاع 1740 متری سطح دریا واقع شده است . وجه تسمیه نامگذاری شهرستان به دلیل جاری بودن رودخانه پرآب ایجرود می باشد

اقلیم :

شهرستان ایجروشد دارای اقلیم معتدل کوهستانی در نواحی جنوبی مدیترانه ای می باشد میانگین بارش سالانه در این شهرستان 350 میلیمتر و متوسط دمای آن از 14 الی 28 درجه سانتیگراد در تغییر است .

 

دی ان ان