X
پيشگيری از وقوع آتش سوزی در چادرهای مسافرتی

پيشگيری آتش‌سوزی درچادرهای مسافرتی

اين روزها با افزايش سفرهای درون و برون شهری بسياری ازمسافران به علت هزينه بالای هتل‌ها و مهمانسراها جهت اقامت خود و خانواده‌شان ازچادر استفاد می‌کنند. به همين منظور توجه شما را به نکاتی چند در مورد پيشگيری آتش‌سوزيدر چادرها جلب می‌کنيم.

 آتش‌سوزی در چادرها به سرعت پيش می‌رود و چنانچه درنطفه خاموش نشود موجب صدمات جانی زيادی می‌شود، زيرا راه‌های فرار محدود است وطناب‌های خيمه مانع حرکت سريع و فرار می‌شود، از اين رو تعداد مصدومان افزايش می‌يابد. 

اما علل بروز آتش‌سوزی در چادرها چيست؟

**علت بروز آتش‌سوزی در بيشتر موارد، وجود چراغ‌های طبخ نفتی يا گازی است که مجاور يا درون خيمه قرار داده شده و به علت وزيدن باد يا بازي کودکان، حرکت حيواناتی مانند سگ يا گربه و اصابت با چراغ رخ می‌دهد.

**اتصالی سيمهای برق که آويزان هستند، بازماندن شيرگاز،انداختن ته سيگار و سيگار کشيدن در رختخواب نيز از عوامل ايجاد آتش‌سوزی است.

**چون پارچه‌های خيمه در وضعی قرار گرفته که آتش‌سوزی به سرعت پيشرفت می‌کند، برای پيشگيری از حريق بايد در مورد تمام عوامل آتش‌سوزي اقدامات ايمنی انجام شود.

**محل طبخ غذا بايد دور از محوطه چادرها باشد. ته سيگاربايد کاملاً خاموش شده و وجود زيرسيگاری به تعداد کافی در خيمه‌ها و محوطه ضروري است.

**سيم‌کشی‌های برق بايد استوار و سالم باشند.

**اگر تعداد خيمه‌ها زياد است، استقرار يک واحد آتش‌نشاني در محل ضروری است.

**ذکر اين نکته ضروری است که در صورت امکان، درون هر خيمه يک دستگاه خاموش کننده پودری قرار دهيد

 

دی ان ان