X
فرم نظر سنجی محل استقرار تعاونی مصرف کارکنان استانداری
با عنایت به الطاف خداوندی و مساعدت های جناب آقای انصاری استاندار محترم و معاونین بزرگوار استاندار، هیئت مدیره شرکت تعاونی در صدد راه اندازی فروشگاه مصرف کارکنان می باشد.لذا از کلیه همکاران محترم خواهشمند است نسبت به اظهار نظر در خصوص مکان فروشگاه با انتخاب یکی از گزینه های فرم ذیل حداکثر تا  پایان وقت اداری 95/03/17 اقدام نمایند.

با تشکر 
هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان استانداری
دی ان ان