X
شناسنامه خدمت استانداری زنجان
ردیف عنوان مراکز اصلی فعالیت عنوان زیرخدمت
1 دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات ارباب رجوع از دستگاه های اجرایی استان
پاسخ به استعلامات و ارائه گزارش به گروه های بازرسی و نهاد های قانونی کشور
پاسخگویی به شکایات فرق، اقوام و مذاهب - تعداد شکایت
رسیدگی به اختلافات بین دستگاههای اجرایی استان - پرونده
حمایت قضایی و حقوقی از اشخاص حقیقی و حقوقی (معاضدت قضایی) - پرونده
رسیدگی به تخلفات شهرداریها و دهیاری ها
ارزیابی عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی استان - تعداد گزارش
نظارت و ارزیابی عملکرد سازمان های مردم نهاد استانی - تعداد گزارش
نظارت و ارزیابی عملکرد خدمات فرهنگی دستگاههای اجرایی استان - تعداد گزارش
راهبری ، نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی متولی خدمت رسانی به زائرین
2 دفتر امور بانوان و خانواده رسیدگی و حل مسائل و مشکلات زنان آسیب دیده و آسیب پذیر
حمایت و سازمان دهی کانون های فرهنگی و اجتماعی بانوان 
برگزاری کارگاه های آموزشی در جهت ارتقای توان افزایی زنان و خانواده 
نظارت و راهبری سازمان ها و نهاد های دولتی و مردم نهاد استان در امور زنان
هماهنگی با دستگاه های اجرایی و سازمان های مردم نهاد در حل مسائل و مشکلات زنان استان
3 دفتر امور سیاسی و انتخابات صدور مجوز برای تشکل های صنفی، سیاسی، دانشجویی و کارگری
صدور مجوزبرگزاری تجمعات
صدور مجوز دفاتر فرعی احزاب و گروه های سیاسی و در سطح استان و شهرستان ها
نظارت و حل مشکلات تشکل های صنفی،سیاسی،دانشجویی و کارگری
رسیدگی به درخواست ها و موضوعات تقسیمات کشوری - پرونده
ثبت نام داوطلبین انتخابات و اعلام فهرست نامزدهای تاییدشده - نفر
اخذ رای و احراز هویت رای دهندگان - نفر
اعلام نتایج انتخابات 
آموزش مجریان انتخابات
4 دفتر امور اجتماعی و فرهنگی تسهیل روند صدور پروانه فعالیت برای سازمان های مردم نهاد
نظارت بر فعالیت های سازمان های مردم نهاد
رسیدگی به مسائل و مشکلات سازمان های مردم نهاد با هماهنگی دستگاه های اجرایی ذی ریط
5 دفتر امور امنیتی و نظامی پرداخت خسارات ناشی از حوادث امنیتی 
هماهنگی در امور مرتبط با حفاظت از اماکن حساس و حیاتی استان
هماهنگی با مراکز امنیتی و انتظامی استان
اجرای طرح های امنیتی مصوب با هماهنگی دستگاه های امنیتی مرتبط
6 دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی صدور مجوز،تمدید و تعویض مدارک اقامتی اتباع خارجی
ثبت مشخصات و ولادت اتباع خارجی
صدور یا تمدید برگه تردد90 روزه
رسیدگی به تقاضای تابعیت (در اجرای مواد 985-984-983-982-980-979قانون مدنی)
صدور مجوز ثبت ازدواج زن و مرد ایرانی با اتباع خارجی
صدور پروانه زناشویی زن ایرانی با مرد خارجی
بررسی و صدور تاییدیه تحصیل فرزندان متولد از ازدواج ایرانی با مردان خارجی 
شناسایی و صدور مجوز اقامت و تردد اتباع خارجی دارای مادر ایرانی
ثبت طلاق و تغییرات خانواری اتباع خارجی
آموزش های توجیهی به منظور تسهیل امور اتباع خارجی
ثبت ازدواج (زن و مرد افغانی)
ثبت فوت و ابطال مدرک اتباع خارجی
صدور مجوز تحصیل دانشجویان تبعه خارجی
صدور دفترچه بیمه و جمع آوری اطلاعات و آمار
بررسی درخواست جابجایی محل سکونت و انتقال پرونده شناسایی(داخل استان-خارج استان)
صدور برگه خروج از کشور و معرفی نامه ناجا
ابطال مدارک و لغو پناهندگی اتباع خارجی متخلف
رسیدگی به دعاوی مطروحه و صدور رای 
صدور برگه مسافرتی
صدور مجوز برنامه های فرهنگی،ورزشی و اجتماعی اتباع خارجی
ترخیص خودروهای توقیفی
صدور گواهی دانش آموزان مشمول تحصیل فاقد اقامت 
7 دفتر فنی،امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک صدور مجوز نقل و انتقال تاکسی از شهری به شهر دیگر
صدور مجوز راه اندازی مرکز معاینه فنی خودرو
رسیدگی به شکایات مناقصات 
رسیدگی به مسائل و مشکلات مراکز معاینه فنی خودروها
نظارت بر اجرای طرح های هادی در روستاها
نظارت بر طرحهای هادی شهری
راهبری، نظارت و تسهیل گری اجرای طرح های عمرانی استان
نظارت فنی بر اجرای طرح های عمرانی استان 
راهبری اجرای طرح های مقاوم سازی ساختمان و شریان های حیاطی استان 
نظارت بر مصوبات شورای همتا (هماهنگی ترافیک استان)
تصویب طرحهای جداسازی آب شرب از آب فضای سبز شهری
ابلاغ مصوبات کمیسیون ماده 99 قانون شهرداریها
صدور مجوز ترک تشریفات پروژه های عمرانی استان
8 اداره کل مدیریت بحران  احداث پایگاه های مدیریت بحران در سطح شهرستان های تابعه استان
هشدار سریع در بحران و حوادث غیرمترقبه (صدور اطلاعیه ها و هشدارها)
واکنش در مواقع بحران - مورد
ثبت گزارش مخاطرات و خسارات ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه - گزارش
آموزش مدیریت بحران ویژه تشکل های مردمی، نهاد های غیر دولتی و  نیرو های بسیج و داوطلب مردمی
پرداخت خسارات ناشی از حوادت غیرمرقبه و بحران ها
امور راهبری هماهنگی با دستگاه های اجرایی استان به منظور مقابله با حوادث و سوانح غیر مترقبه طبیعی(تشکیل شورای هماهنگی مدیریت بحران استان و کار گروه های تخصصی)
9 دفتر امور شهری و شوراها اصلاح ساختار سازمانی شهرداری ها
تایید عوارض محلی مصوب شوراهای شهر و روستا
صدور ابلاغ حکم حسابرس معرفی شده توسط شورای اسلامی شهر
تایید گزارش حسابرسی شهرداری ها و سازمان های وابسته و دهیاری ها
تامین تجهیزات و ماشین آلات شهرداریها و دهیاری ها - تعداد 
تایید بودجه شهرداری ها - تعداد تاییدیه
تایید حکم شهرداران
درجه بندی شهرداری ها (اعم از تاسیس،تعیین درجه و ارتقا)
رفع مسائل و مشکلات شورا ها و شهرداری ها
صدور دستورالعمل های عمرانی،خدماتی،اعتباری،مالی و اداری در راستای ماموریت های شهرداران و شوراها
آموزش شهرداران و شوراها با هدف آشنایی با آیین نامه ها و دستور العمل ها
ارزیابی عملکرد شورای شهر و روستا - گزارش
ارزیابی عملکرد شهرداری ها و دهیاری ها - گزارش
نظارت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه پسماند
10 دفتر امور روستایی و شورا ها  درجه بندی دهیاری های استان
اجرای طرح های هادی و عمرانی در روستا ها با هماهنگی مراجع ذیربط
راهبری و پشتیبانی شوراهای اسلامی روستا و دهیاری ها
آموزش دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستا
تصویب طرحها و انتخاب سرمایه گذاران در پروژه های روستایی
تاسیس دهیاری ها
11 دفتر هماهنگی امور اقتصادی رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات اتحادیه های صنفی استان با همکاری دستگاه های زیربط
12 دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری راهبری صدور مجوز های سرمایه گذاری در استان
رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات سرمایه گذاران با همکاری دستگاه های ذی ربط
تسهیل و رفع موانع تولید و اشتغال (تشکیل و راه اندازی ستاد تسهیل استان )
معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان
16 اداره کل تشریفات برنامه ریزی ،هماهنگی و نظارت بر اجرای تمامی امور مربوط به تشریفات مقام کشوری،لشگری و نشست های بین الملی
17 اداره کل پدافند غیرعامل تهیه و تدوین طرحهای پدافند غیرعامل
نظارت بر اجرای طرحهای پدافند غیرعامل در سطح استان
هماهنگی و همکاری با مراکز و سازمان های کشوری
18 برنامه ریزی و تحول آزادسازی مدرک تحصیلی مناطق محروم (استانهای خاص)
پیشنهاد تخصیص سهمیه مناطق محروم به وزارت علوم
دی ان ان